SYSTEMY ALARMOWE

 
System alarmowy to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem lub pożarem. W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu.


Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu "pod przymusem", która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu cichy alarm, wezwanie ochrony.
 
W skład systemów alarmowych najczęściej wchodzą:
  • centrala alarmowa
  • klawiatura alarmowa
  • różnego typu czujniki i detektory
  • sygnalizatory
  • dialer telefoniczny  
  • moduł GSM
  • radiopowiadomienie
  • radiolinia