REJESTRACJA CZASU PRACY

 
Rejestracja czasu pracy (RCP) jest to zestaw środków technicznych i informacyjnych mających na celu kontrolowanie obecności, spóźnień, zwolnień pracownika.
Urządzenia do kontroli dostępu dość często posiadają możliwość rejestracji czasu pracy. Kontrolery mają możliwość pracy w trybach wejścia, wyjścia, wyjścia służbowego i innych.

Wszystkie te zdarzenia przechowywane są w pamięci  kontrolerów. Producenci dostarczają do produkowanych przeze siebie urządzeń oprogramowanie, dzięki któremu możliwa jest konfiguracja systemu kontroli dostępu. Służy ono nie tylko do konfigurowania, ale także do monitorowania zdarzeń. Takie zdarzenia można wydrukować w postaci prostych raportów. Jeśli oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada możliwość raportowania RCP, to można określić kto, kiedy i jak długo pracował.

Na rynku istnieją też urządzenia, które fizycznie podbijają kartę pracownika przy wejściu do firmy. Na takim dokumencie widać dokładnie,którego dnia, o której godzinie dana osoba weszła i wyszła z pracy. Innym kolorem zaznaczane są spóźnienia i przedwczesne wyjścia.

Urządzenia:
  • Kontroler
  • Czytnik
Czytniki i kontrolery zabezpieczane są systemem antysabotażowym, który powinien być połączony z systemem alarmowym.

Raport:

Takie raporty są niewystarczające dla dużych dynamicznych firm. Dlatego firmy dość często inwestują w oprogramowanie specjalistyczne tylko do RCP. Takie programy potrafią odczytywać i importować raporty generowane przez systemy kontroli dostępu.

Raporty umożliwiają:
  • określenie czasu pracy, nadgodzin
  • systemu zmianowego
  • spóźnień
  • odpracowywania dnia wolnego
  • zaplanowanie w grafiku zwolnień, dni wolnych
  • raportowanie
  • możliwość odczytu obrazów z kamer zainstalowanych w firmie, w celu sprawdzenia