OKABLOWANIE STRUKTURALNE

 
Okablowanie strukturalne to system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowań. Umożliwia on tworzenie sieci komputerowych lub dołączanie telefonów i innych urządzeń pracujących w sieci.


System okablowania strukturalnego to produkt złożony z wielu komponentów (kabli, elementów połączeniowych, elementów dopasowujących, i innych) spełniających wymagania określonych norm, służących do budowy pasywnej infrastruktury kablowej niezależnej od specyficznych zastosowań.


Zastosowanie okablowania strukturalnego:

●    sieć komputerowa
●    sieci telekomunikacyjne (telefony)
●    CCTV telewizja przemysłowa
●    instalacje alarmowe
●    inteligentne sterowanie urządzeniami
●    BMS – inteligentne budynki